Продолжуваме да го подобруваме квалитетот на услугите во државната служба

Новиот Предлог-закон за воведување на систем за управување со квалитетот и заедничката рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба, кој беше усвоен на владина седница на 22 јуни 2021 година, има за цел да го подобруваме квалитетот на услугите во државната служба.

Овој закон беше донесен за прв пат во 2013 година и го уредува воведувањето на системот за управување со квалитетот и заедничката рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба.

Системот за управување со квалитетот и заедничката рамка за процена во државната служба се засноваат врз меѓународни или македонски стандарди со кои се востановуваат посебни барања за системот за управување со квалитетот и заедничката рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба, а имаат за цел подобрување на квалитет на услугите во државната служба.

 Законот што се предлага се заснова на начелата на кои се заснова и основниот Закон.
Со Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за управување со квалитетот и заедничката рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба се врши усогласување на овој закон со новиот Законот за услугите (со кој се врши имплементирање на Директивата 2006/123/ЕЗ на Европската Унија за услугите на внатрешниот пазар, CELEX број 32006L0123), а исто така се дополнува основниот текст на законот со процедура за надворешна проверка, која е изработена од страна Европскиот институт за јавна администрација EIPA.
Исто така, ќе се воспостави процедура за надворешна проверка, која е изработена од страна на Европскиот институт за јавна администрација EIPA  и која треба да им овозможи на државните институции кои ја спровеле заедничката рамка за проценка, да ја потврдуваат успешноста во имплементацијата на оваа алатка за управување со квалитетот, преку добивање повратни информации за воведување на концептот на целосно управување со квалитет.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support